Politica de Peer Review

Revista Română de Informatică și Automatică - RRIA desfășoară un proces de evaluare inter pares (peer review) în două etape:

  • evaluare internă inter pares (desk peer review);
  • evaluare externă (external double-blind peer review).

Manuscrisele trimise sunt evaluate de către echipa editorială pe baza următoarelor criterii:

  • conformitatea cu aria de cercetare a revistei;
  • respectarea structurii menționate în Ghid publicare;
  • utilizarea limbii române/engleze (articolele trebuie scrise corect din punct de vedere gramatical și trebuie să fie ușor de citit).

În timpul etapei de evaluare internă inter pares, articolele care nu sunt conforme cu aria de cercetare a RRIA vor fi automat respinse. Articolele care necesită îmbunătățiri în ceea e privește structura și redactarea vor fi returnate autorilor pentru efectuarea modificărilor aferente. Manuscrisele considerate eligibile de către echipa noastră editorială și care au depășit, de asemenea, etapa de evaluare internă (cu sau fără modificări) trec în etapa de evaluare externă. În această etapă, articolul este trimis spre evaluare unui recenzor din baza de date RRIA care s-a oferit voluntar pentru această activitate și are cea mai adecvată expertiză în vederea recenzării manuscrisului menționat anterior. Recenzorii care evaluează în mod voluntar articole pentru RRIA primesc în baza activității de evaluare un certificat pentru fiecare recenzie efectuată, conform politicii editoriale a RRIA. După caz, articolele pot fi evaluate de către unul sau doi experți iar manuscrisul respectiv poate fi acceptat pentru publicare fără modificări (fără revizuire), cu modificări minore, cu modificări majore, poate fi trimis înapoi autorului pentru o rescriere completă, sau poate fi respins. Fiecare raport de evaluare inter pares include comentarii detaliate în cazul în care autorului i se cere să facă modificări. Autorilor nu le este permis să solicite, în mod expres, anumiți recenzori. În cazul manuscriselor cotate cu „modificări minore”, autorii vor returna articolul modificat conform indicațiilor redacției. Editorul RRIA va verifica modificările implementate și dacă modificările urmează indicațiile din raportul de evaluare inter pares, manuscrisul va fi publicat. Dacă nu este cazul, articolul va fi respins. În cazul manuscriselor cu „modificări majore”, recenzorul va verifica din nou dacă textul respectă indicațiile primite. În cazul în care modificările au fost efectuate în conformitate cu solicitările recenzorului, articolul va fi publicat; în caz contrar, articolul este returnat autorilor pentru modificări ulterioare sau este respins.

RRIA are o rețea de evaluatori voluntari, formată din membri ai mediului academic, cercetători, experți și specialiști. Baza de date a recenzenților este actualizată în mod regulat de către echipa noastră editorială și este clasificată în funcție de expertiza specialiștilor. Echipa editorială se va asigura că recenzentul desemnat pentru evaluarea de tip double-blind este diferit de autor și are o afiliere diferită prin verificarea detaliilor relevante de identificare (numele complet și afilierea). RRIA acordă o atenție deosebită procesului de evaluare de tip double-blind și asigură confidențialitatea autor-recenzor. Aceasta înseamnă că recenzorul primește manuscrisul pentru evaluare fără numele și afilierea autorului, iar autorii primesc raportul de evaluare inter pares fără numele sau afilierea autorului/autorilor.