Politica de acces deschis

Prin intermediul unei politici de acces deschis și a altor mijloace, Revista Română de Informatică și Automatică – RRIA se angajează să difuzeze, într-un mod rapid și la nivel mondial, cercetările și practicile inovatoare din domenii precum tehnologia informației, ingineria controlului și automatizării, informaticii, precum și a noilor soluții IT corespunzătoare următoarelor domenii de cercetare: afaceri, sănătate, management, industrie, protecția mediului, surse alternative de energie, securitatea informației, tehnologia informației, cultură și educație. În acest fel, revista urmărește să maximizeze impactul și influența tuturor articolelor publicate.

Ne angajăm să menținem standarde etice ridicate cu privire la toate aspectele legate de procesul de publicare, să oferim servicii agreabile pentru autorii și recenzorii noștri și să țintim către cea mai eficientă modalitate de difuzare a publicației noastre.

Depunem eforturi în direcția unor modele de acces deschis nepărtinitoare, transparente și durabile. Revista noastră dispune de acces complet deschis – Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0), ceea ce înseamnă că toate articolele sunt disponibile pe Internet, pentru toți utilizatorii, imediat după publicare. Este permisă utilizarea și distribuirea acestora în scopuri necomerciale, pe orice tip de suport, cu condiția ca autorii și revista să fie creditați în mod corespunzător. Susținem arhivarea conținutului cu caracter științific și accessul la date și seturi de date relevante. De asemenea, autorii nu plătesc taxă de acces deschis, deoarece nu există niciun cost de publicare a articolelor (Article Publication Charges - APC) pentru lucrările acceptate anterior în vederea publicării.

Considerăm că oricine ar trebui să poată publica lucrări cu acces deschis, indiferent de statut, poziție geografică sau afiliere instituțională. Prin urmare, ne-am angajat să ajutăm autorii noștri să depășească obstacolele în procesul de publicare a activității lor cu acces deschis.

Întrucât ne îndreptăm eforturile către atingerea acestor obiective, feedbackurile și sugestiile sunt binevenite.