Colegiul de redacţie

Adrian Victor VEVERA

Redactor Șef, CS I


Monica BARBU

Secretar General de Redacție, CS III
Colegiul de redacţie


Adriana ALEXANDRU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Liviu BADEA Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Doina BANCIU Academia Oamenilor de Știință din România
Constantin CIUBOTARU Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Carmen Elena CÎRNU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Svetlana COJOCARU Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Norizan Mat DIAH Universitatea Tehnologică MARA, Malaysia
Florin Gheorghe FILIP Academia Română
Adrian GHEORGHE Universitatea Old Dominion, SUA
Norshima HUMAIDI Universitatea Tehnologică MARA, Malaysia
Larisa Victoria IVAȘCU Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Management în Producție și Transporturi
Tahar MERIZGUI Universitatea Amar Telidji, Laghouat, Algeria
Gabriel NEAGU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Octavian PĂSTRĂVANU Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi
Dumitru POPESCU Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti
Roland PULFER Action4Value GMBH
Mireille Carmen RĂDOI Biblioteca Centrală Universitară Carol I
Constanţa Zoie RĂDULESCU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Răzvan RUGHINIȘ Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti
Ionuț Eugen SANDU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Daniela SARU Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti
Velumani THIYAGARAJAN Colegiul de Arte şi Ştiinţe Kongu, Tamil Nadu, India
Nicolae ŢĂPUȘ Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti
Mihail VOICU Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, IaşiComitet editorial


Dragoș Cătălin BARBU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Radu Marius BONCEA Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Ella Magdalena CIUPERCĂ Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Guillaume DUCOFFE Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Mihail DUMITRACHE Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Alexandru GEORGESCU Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Alexandru-Cristian GHEORGHIȚĂ Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Dragoș Daniel IORDACHE Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Bogdan-Costel MOCANU Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti
Raluca-Elena MOGLAN Ansys, Inc., Statele Unite ale Americii
Ionuț PETRE Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Siti Khatijah Nor Abdul RAHIM Universitatea Tehnologică MARA, Malaysia
Carmen-Ionela ROTUNĂ Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Sarifah Radiah SHARIFF Universitatea Tehnologică MARA, Malaysia
Jasber Kaur Gian SINGH Universitatea Tehnologică MARA, MalaysiaRedacție


Daniela Coroleucă Tehnoredactare Computerizată
Anastasia David Corectură limba engleză
Iuliana Panciu Layout & Prepress