Scopul şi obiectivul jurnalului

Revista Română de Informatică şi Automatică – RRIA


Revista Română de Informatică şi Automatică – RRIA este o revistă ştiinţifică, open access, cu apariţie trimestrială, editată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.

Continuând iniţiativa Buletinului Român de Informatică – BRI apărut în anul 1980, care, începând cu anul 1991, şi-a schimbat denumirea în Revista Română de Informatică şi Automatică, se poate spune că această publicaţie are o apariţie neîntreruptă de peste 40 de ani.

În colegiul redacțional sunt reprezentate Academia Română, centrele universitare București, Iași, Timișoara, universități sau institute de cercetare din SUA, Malaezia, Republica Moldova, India, Algeria, precum și ICI București.

Principalele obiective sunt: exprimarea şi susţinerea autorilor (cercetători ştiinţifici, specialişti din domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, dar şi studenţi) în realizarea lucrărilor de licenţă, a studiilor de master şi doctorat, informarea specialiştilor din domeniile informaticii şi automaticii (atât din ICI, cât şi din afara Institutului) cu privire la noutăţile şi proiectele care fac obiectul acestora de activitate, precum şi oportunităţile de accesare a fondurilor de cercetare europene şi guvernamentale. Membrii Colegiului de redacţie la recomandarea cărora apar articolele în RRIA sunt profesori din principalele centre universitare din ţară și străinătate, membrii ai Academiei Române, precum și specialiști din domeniul IT din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.

În paginile Revistei Române de Informatică şi Automatică se regăsesc informaţii utile, studii de caz, prezentare de produse, exemple de bună practică, evenimente şi soluţii care se pot implementa în domeniile afacerilor, sănătăţii, administraţiei, industriei, protecţiei mediului, energiilor alternative, securităţii informaţiilor, tehnologiei informaţiei, învăţământ, cultură şi educaţie, în ideea că o decizie informată este o decizie corectă.

Având ca domenii reprezentative informatica şi automatica, dar şi domenii complementare, Revista Română de Informatică şi Automatică publică în paginile sale articole primare, open access, protejate de legea copyright-ului.

În vederea extinderii ariei de răspândire a revistei, şi a introducerii acesteia în baze de date internaţionale, începând cu vol. 17, nr. 4, 2007, rezumatul şi cuvintele cheie ale articolelor publicate în Revista Română de Informatică şi Automatică apar şi în limba engleză (atât în versiunea tipărită, cât şi cea online).


INDICATORI SCIENTOMETRICI
FACTORUL DE IMPACT (JIF) 

  • Conform Master Journal List (Clarivate Analytics, ESCI):
    2022: 0.5
  • AIS (Article Influence Score) 2022: 0.018


Membrii Colegiului de redacţie la recomandarea cărora apar articolele în RRIA sunt profesori din principalele centre universitare din ţară și străinătate, membrii ai Academiei Române, precum și specialiști din domeniul IT din cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti.

Revista se distribuie pe bază de abonament către universități, biblioteci, institute de cercetare, sau direct celor interesați, pe bază de comandă fermă.