Termeni și condiții

Copyright și utilizarea site-ului

Întreg conținutul site-ului rria.ici.ro este proprietatea ICI București (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică), fiind apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea fară acordul ICI București a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legii.

Vizitatorii pot accesa site-ul fară a li se solicita datele personale. Pentru o bună funcționare, site-ul poate seta cookies. Accesul utilizatorilor pe site este condiționat de respectarea acestor termeni și condiții.

Utilizatorilor rria.ici.ro li se garantează acces nelimitat pe acest site în interes personal și în scopurile declarate. Aceștia nu au dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a-l copia sau de a-l exploata în orice altă manieră (în scopuri comerciale sau contrare intereselor institutului).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ICI București se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienți.

Datele personale (inclusiv CNP, adresă de corespondență, etc.) vor fi folosite de ICI București exclusiv în scopul declarat al acestui site: facturare și comunicare. Informațiile solicitate în formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite clienților confirmarea comenzilor, recomandări de articole, comunicate de presă, știri, etc.

ICI București nu face publice și nu vinde baze de date ce conțin informații referitoare la datele personale ale clienților săi, scopul principal al colectării datelor fiind facturarea.

În condițiile nefurnizării acestor date de către clienți, onorarea comenzilor nu se poate realiza.  Informațiile solicitate și înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unei alte entități fizice sau juridice, din țară sau din străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul la acces, la intervenție asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. În plus, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita pe cale oficială ștergerea datelor deja colectate. Dacă unele din datele personale sunt eronate, clienții pot trimite informații corecte la adresa de email rria@ici.ro. Codul Numeric Personal furnizat, adresa de corespondență, precum și alte date personale vor fi folosite exclusiv pentru facturare și nu vor fi făcute publice.

Limitele responsabilității

Utilizarea pe rria.ici.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Utilizatorii rria.ici.ro sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și achitarea abonamentelor se face pe risc propriu.

Informațiile incluse pe site sunt puse la dispoziția publicului cu bună credință, din surse considerate de încredere. Vă rugăm să ne aduceți  la cunoștință (la adresa  rria@ici.ro) orice caz în care vreunul dintre materialele publicate pe site sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, pentru a putea lua măsurile legale necesare.

Dispoziții finale

În momentul lansării comenzii și achitării abonamentelor, clientul acceptă necondiționat termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat. În situația în care oricare dintre clauzele prezentate anterior este găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlaltor clauze.