Servicii inteligente de asistență medicală: o soluție centrată pe pacient bazată pe Cloud Computing

Adriana ALEXANDRU, Dora COARDOŞ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti
B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 8-10, București, 011455, România
adriana.alexandru@ici.ro, dora.coardos@ici.ro

Rezumat: Această lucrare trece în revistă modul de abordare a serviciilor inteligente de sănătate, explorând cerințele necesare realizării lor. Sunt prezentate succint conceptele utilizate: (1) Internetul obiectelor (IoT), ca o sursă importantă pentru viitor de servicii în domeniul îngrijirii medicale; (2) tehnologia elementelor inteligente și în mod special caracteristicile și beneficiile rețelelor de senzori wireless (WSN) și a dispozitivelor de identificare a frecvențelor radio (RFID); (3) noțiunile de bază în domeniul Cloud Computing și beneficiile lui în domeniul asistenței medicale. În plus, sunt prezentate concepte și caracteristici privind serviciile inteligente de sănătate, urmate de propunerea unui cadru pentru un sistem inteligent de sănătate bazat pe Cloud, care ilustrează sfera de aplicare a asistenței medicale electronice prin adoptarea de obiecte inteligente WSN-RFID.

Cuvinte cheie: IoT, WSN, RFID, servicii inteligente, Cloud Computing.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adriana ALEXANDRU, Dora COARDOŞ, Servicii inteligente de asistență medicală: o soluție centrată pe pacient bazată pe Cloud Computing, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(1), pp. 9-18, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i1y201901