Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


The Wigner – Ville Transform: Discrete, Periodic and Aperiodic Versions

Doinița GHINEA

Abstract:

Utilizarea transformatei Wigner-Ville în scopul analizei timp-frecvenţă a semnalelor nestaționare prezintă un mare avantaj faţă de alte metode, datorită preciziei cu care se pot localiza evoluţiile spectrale, însă apariţia termenilor de interferenţă face dificilă interpretarea imaginilor obținute. În prezenta lucrare sunt abordate principiile de calcul al versiunilor discrete, periodice şi aperiodice, ale transformatei Wigner-Ville.

Keywords:
Transformata Wigner – Ville, analiză spectrală evolutivă, semnale nestaţionare, semnal vocal, semnale multicomponente, semnale temporale simulate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Doinița GHINEA, "The Wigner – Ville Transform: Discrete, Periodic and Aperiodic Versions", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 47-53, 1999.