PREZENTARE GENERALĂ

Publicaţia s-a numit iniţial “Buletinul Român de Informatică – BRI” şi a apărut constant începând cu anul 1980. Din 1991, aceasta a fost redenumită “Revista Română de Informatică şi Automatică” – RRIA.

Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA) este o revistă ştiinţifică cu acces deschis, având ca domenii reprezentative informatica şi automatica.

Revista se adresează, în principal, cercetătorilor ştiinţifici şi cadrelor didactice din învăţământul superior, studenţilor, doctoranzilor şi masteranzilor din domeniul informaticii şi automaticii, care doresc să promoveze pe plan ştiinţific şi profesional.

Revista Română de Informatică şi Automatică (RRIA) este publicată atât pe suport tradiţional, cât şi pe suport modern, on-line, de către ICI Bucureşti. Rezumatele, textul şi figurile articolelor din versiunea online RRIA sunt identice cu cele din versiunea tipărită a revistei.

Jurnalul nu percepe taxe de procesare pentru articole.

Jurnalul nu percepe taxe de depunere pentru articole.

Contact: ICI Bucureşti, Serviciul Diseminare şi Editură
Bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 8-10, cod poştal 011455 Bucureşti, ROMANIA