Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 2, 1998


Application of Neural Networks in Forecasting Natural Phenomena

Costel BARBĂLATĂ, Laurențiu LEUȘTEAN

Abstract:

Rețelele neurale prezintă o abordare alternativă promițătoare la predicția seriilor de timp. În acest articol, se aplică rețelele neurale la predicția unor serii de timp, reprezentând măsurătorile debitelor lichide medii lunare, efectuate la cinci posturi hidrometrice reprezentative.

Keywords:
rețele neurale, feed-forward, predicție, serii de timp, învățare supervizată constructivă.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costel BARBĂLATĂ, Laurențiu LEUȘTEAN, "Application of Neural Networks in Forecasting Natural Phenomena", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 37-44, 1998.