Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


Real-Time Tools for Building Automation Applications Generator

Florin HARTESCU, C. DANILOV, L. NEDELCU

Abstract:

Automatizarea clădirilor reprezintă un sistem de timp real, care permite supravegherea şi controlul încălzirii, iluminatului electric, accesului, consumului energetic, elemente care asigură securitatea şi confortul unui edificiu modern.
Complexitatea unui asemenea sistem ne-a determinat abordarea lucrării, pe de o parte, pe baza arhitecturii de timp real RT-ARCH, elaborată în cadrul Laboratorului 2.3, şi implementarea acesteia pe un calculator IBM PC 486, echipat cu sistem de operare Windows NT, iar pe de altă parte, într-o arhitectură orientată obiect.

Keywords:
sistem de timp real, supraveghere, PCL, automatizarea cladirilor, sistem distribuit.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin HARTESCU, C. DANILOV, L. NEDELCU, "Real-Time Tools for Building Automation Applications Generator", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 13-16, 1997.