Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 3, 1997


An Electronic Management System for Competitive Research

Constanţa Zoie RĂDULESCU

Abstract:

Este definit termenul de “peer review”, sunt enumerate şi descrise pe scurt etapele unui proces de competiţie. Este prezentat un „Sistem de management electronic pentru procesul de competiție în cercetare”. Sistemul înglobează mai multe produse program ce pot lucra fie independent unul de altul, fie înglobate într-un pachet de sine stătător. Se descrie, pe scurt, modul de utilizare a pachetului de programe pe durata de desfășurare a unui proces de competiţie, accentuându-se legătura cu utilizatorul, în diferite etape de desfăşurare ale procesului.

Keywords:
Peer review, grant, evaluare, selecţie.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constanţa Zoie RĂDULESCU, "An Electronic Management System for Competitive Research", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 5-12, 1997.