Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 4, 1996


Evolutions and Perspectives in Realising and Utilizing Computer Networks for Research & Development

Florin Gheorghe FILIP, I. POPA

Abstract:

Lucrarea prezintă o serie de elemente privind dezvoltarea rețelelor de calculatoare, în general, şi a celor destinate acestei dezvoltări, în particular. Astfel, la început, se prezintă pe rând istoricul rețelelor de calculatoare (sub forma unei cronologii), evidențiindu-se realizările româneşti. În continuare, se încearcă o prognoză a dezvoltării rețelelor în viitorul apropiat și la orizontul anului 2025, conform datelor existente în literatură. Capitolele următoare prezintă unele date sintetice privind rețelele de calculatoare din Europa sub cercetare-dezvoltare şi se face o descriere a celor existente astăzi în România.

Keywords:
Backbone, Cercetare-dezvoltare, INTERNET, LAN, prognoze, rețele de calculatoare, societate informatică, WAN.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin Gheorghe FILIP, I. POPA, "Evolutions and Perspectives in Realising and Utilizing Computer Networks for Research & Development", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 5-22, 1996.