Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 17, No. 2, 2007


An Experimental Decision Support System

Florin BOBOȘATU, Alexandru ȘERBĂNESCU

Abstract:

Scopul articolului este de a prezenta un subsistem dintr-un model de sistem experimental de asistare a deciziilor, bazat pe tehnologii Web destinat în principal companiilor mari, băncilor, holdingurilor etc. Sistemul poate fi accesat prin Internet folosind un browser (Internet Explorer.,Netscape etc.) care permite interogarea sistemului central de date, sistem care colectează toate datele din sistemele auxiliare. Pe baza interfeței prietenoase Web oferite de sistemul experimental de asistare a deciziilor sunt afișate o serie de rapoarte cu informații care permit decidenților alegerea deciziei optime.

Keywords:
SSD, decident, slicer, dimensiune, măsură, tabela fact, URL

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin BOBOȘATU, Alexandru ȘERBĂNESCU, "An Experimental Decision Support System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 17(2), pp. 55-62, 2007.