Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 16, No. 1, 2006


The Design of a Web Platform for Virtual Competence Centers

Cristina NICULESCU

Abstract:

Un centru de competență virtual (VCC – Virtual Competence Center) este un sistem socio-tehnologic de susținere a managementului de cunoștințe în cadrul unei comunități lărgite bazate pe practică, într-un domeniu de activitate, ce are valențe specifice pentru cercetare și economie.
Obiectivul unui VCC este de a disemina excelență într-un domeniu (ex. învățământ profesional, tehnologii ale limbajului natural etc.) către centre de competență orientate către companii, camere de comerț, centre de angajări, centre de afaceri și asociații industriale, creând alianțe între aceștia și rețele, între membrii lor. Astfel, o platformă Web VCC constituie suportul pentru schimbul de informații între organizații și membri, precum și pentru colaborarea dintre acestea/aceștia.
Proiectarea unei anumite arhitecturi distribuite are o influență majoră asupra modului cum poate fi dezvoltată și utilizată platforma VCC. Această proiectare are o fază inițială, funcțională, conform unui model de afaceri (BM – Business Model) inițial. După analiza funcționării într-o perioadă determinată, se îmbunătățește modelul de afaceri, pe baza căruia se reproiectează iterativ arhitectura software. Articolul propune un BM pentru un VCC, care include: arhitectura de afaceri pentru fluxurile de servicii și informații, descrierea beneficiilor potențiale și descrierea surselor de venituri. Arhitectura infrastructurii software, propusă pentru o platformă Web ce susține un VCC, este reprezentată pe 3 niveluri: interfața Web cu utilizatorul, aplicațiile server specializate (integrate conform BM) și nivelul bazelor de cunoștințe (al integrării bazelor de date). Aceste niveluri acceptă tranzacții, management de comunități și de conținut, flux de lucru, precum și șablonarea.
Ca studiu de caz, este prezentată platforma VCC dezvoltată în cadrul rețelei de excelență ProLearn, dedicată întreprinderilor din Europa pentru a fi mai productive și eficiente în munca lor, în scopul măririi competitivității în piața globală, în domeniul tehnologiei educaționale și instruirii profesionale. Este făcută o analiză a cerințelor pentru ProLearn VCC, o descriere a infrastructurii tehnice a acestei platforme, precum și a canalelor de transfer și a serviciilor puse la dispoziție acum de ProLearn VCC. Pe baza analizei acestor servicii, este în curs o redefinire a modelului de afaceri a ProLearn VCC, pe baza căruia se va actualiza sistemul aplicațiilor software distribuite, care susține platforma.

Keywords:
centru de competență virtual (VCC), management de cunoștințe (KM), economia cunoașterii, servicii informaționale, model de afaceri (BM), arhitectura infrastructurii platformei tehnice, canale de transfer.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cristina NICULESCU, "The Design of a Web Platform for Virtual Competence Centers", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 77-94, 2006.