Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 15, No. 2, 2005


DATAMART and OLAP in Analysis and Evaluation of Industrial Water Pollution

Constanța Zoie RĂDULESCU

Abstract:

Lucrarea prezintă un model multidimensional de organizare a datelor și  analiză de tip OLAP (prelucrare analitică on line) pentru managementul riscului de poluare a apei în industria textilă. Se descriu, mai întâi, etapele necesare a fi rezolvate într-un proces de management al riscului de poluare a apei. Se prezintă modelul multidimensional al datelor: dimensiunile, faptele și măsurile folosite, precum și legăturile dintre acestea într-o structură de tip stea. Se exemplifică modelul pentru cinci poluanți caracteristici industriei textile. Se stabilesc ierarhiile dimensiunilor și se definesc operațiile tipice OLAP ce se pot aplica modelului multidimensional al datelor. Se exemplifică operația de feliere și decupare de cubulețe (slice and dice). Se definesc apoi măsurile teoretice și practice pentru calculul riscului de poluare. În final, se calculează riscul pentru poluanții luați în considerare.

Keywords:
prelucrare analitică on line (OLAP), model multidimensional, operații OLAP, risc, managementul riscului.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constanța Zoie RĂDULESCU, "DATAMART and OLAP in Analysis and Evaluation of Industrial Water Pollution", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 5-14, 2005.