Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 14, No. 1, 2004


Determinating the Value of an Option of European Type

Sorin MANOLE

Abstract:

Articolul este destinat modelului Black-Scholes, utilizat pentru determinarea valorii unei opțiuni. În prima parte, se definesc procesele stocastice și mișcările browniene, se formulează ipotezele de lucru și se dă ecuația stocastică definind evoluția unui activ financiar. În continuare, se prezintă lema lui Itô, care, aplicată funcției ce exprimă valoarea activului suport, permite obținerea ecuației cu derivate parțiale Black-Scholes, după eliminarea caracterului aleator. La ipotezele formulate, se adaugă altele și apoi se obțin condițiile la limită și condițiile finale, care întregesc problema de determinare a valorii unei opțiuni. Pentru programele obținute, se enunță teoreme care exprimă valoarea opțiunii în funcție de prețul activului suport.

Keywords:
opțiuni europene de tip call, opțiuni europene de tip put, valoarea unei opțiuni, ecuație stocastică, lema lui Itô, ecuația Black-Scholes.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Sorin MANOLE, "Determinating the Value of an Option of European Type", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 28-33, 2004.