Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 2, 2002


Architectures for GIS based Web Services in Virtual Communities

Angela IONIȚĂ

Abstract:

Structurat pe șapte secțiuni, acest articol prezintă mai întâi contextul de lucru, precizând că noua societate informațională se va baza pe conceptul de cetățean activ, motivat și istruit tehnologic, care va trăi în comunități virtuale de tip oraș digital, județ on line ș. a. În acest sens, este prezentat pe scurt stadiul la care s-a ajuns în strainătate și în țară. Această secțiune este urmată de o prezentare a conceptelor cu care se operează în acest articol și prezintă o taxonomie a serviciilor geospațiale și o listă de exemple de servicii geospațiale relevante pentru comunități virtuale (oraș digital, județ on line ș.a.). În secțiunea a treia, sunt prezentate elementele de bază ale serviciilor GIS, bazate pe Web. Următoarea secțiune se referă la serviciile de localizare, cu prezentarea elementelor legate de arhitectura operațională și tehnică. Secțiunea a cincea este dedicată serviciilor suport pentru aplicații și a relației cu arhitectura tehnică pentru ca în secțiunea a șasea să fie prezentat un nou serviciu: acela al senzorilor bazați pe Web cu serviciile asociate, știut fiind că, într-o comunitate virtuală, problema dezvoltării durabile este una de mare importanță. Ultima secțiune este dedicată concluziilor.

Keywords:
comunitate virtuală (oraș digital, județ On Line), comunități de informație geospațială, interoperabilitate, Servicii GIS bazate pe Web, Servicii de localizare, Servicii suport pentru aplicații, Sensors Web Enablement

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Angela IONIȚĂ, "Architectures for GIS based Web Services in Virtual Communities", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(2), pp. 19-46, 2002.