Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 12, No. 1, 2002


Mathematical Models for Environment Risk Analysis and Evaluation

Constanța Zoie RĂDULESCU

Abstract:

Modelarea sistemelor de mediu este o problemă foarte dificilă datorită complexității sistemelor și a interacțiunilor pe care acestea le au cu diverse alte sisteme, interacțiune uneori greu de precizat.
În articol, se prezintă două modele matematice privind mediul. Primul model este un model probabilist de determimare a riscului de poluare cu ajutorul unei funcții de repartiție, pentru un vector aleator, ce reprezintă concentrațiile factorilor poluanți în atmosferă. Următorul model este un model de optimizare multicriterială, de alocare a resurselor financiare pentru reducerea poluării. Pentru al doilea model, se specifică modul de rezolvare prin reducerea la o problemă de optimizare cu o singură funcție obiectiv.

Keywords:
mediu, poluare, măsură risc, evaluare risc, analiză risc, optimizare multicriterială.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constanța Zoie RĂDULESCU, "Mathematical Models for Environment Risk Analysis and Evaluation", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(1), pp. 30-35, 2002.