Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 11, No. 4, 2001


Decreasing Round off Error in Arithmetics

Ovidiu RADU, Alexandru VASILE

Abstract:

Una din tehnicile utilizate pentru reducerea erorilor de rotunjire la filtrele digitale recursive o constituie reacția de eroare (RE). Aceasta corespunde faptului că evaluarea unui polinom prin metoda Hornor este echivalentă cu un filtru recursiv, de ordinul întâi. RE este o tehnică utilizată pentru a reduce erorile de rotunjire, care apar în evaluarea unei funcții prin aproximare polinomială.

Keywords:
reacţie de eroare, eroare de rotunjire, aproximare polinomială, filtru recursiv, funcţie exponențială, funcție logaritmică.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ovidiu RADU, Alexandru VASILE, "Decreasing Round off Error in Arithmetics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 28-31, 2001.