Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 10, No. 4, 2000


ICT Based Virtual Bookshop

Maria MOISE, Marilena ZINGALE

Abstract:

Dacă, cu câțiva ani în urmă, World Wide Web era doar un concept în mintea vizionarilor ca Tim Bemers Leel, în prezent, asistăm la o explozie exponențială a interfeţelor de comunicare prin Internet, care aduc în contact o lume întreagă. Se poate afirma că, în prezent, tehnologia sistemelor de Web este foarte răspândită şi se foloseşte în cele mai diverse domenii, începând cu prezentarea instituțională (publică sau privată), publicitatea, comerțul electronic, business-ul electronic, învățământul la distanță etc. Prezenţa sunetelor, a imaginilor, a video-clip-urilor, a realităților virtuale şi a bazelor de date pe Web asigură în mod direct atât succesul aplicaţiilor/sistemelor telematice, cât şi o percepție adecvată a utilizatorilor pe Internet. În acest context, obiectivul lucrării este acela de a prezenta un magazin virtual, în particular, o librărie virtuală, bazată pe tehnologia Web-ului. Aplicația realizată VIRTUAL_MALL are două componente: ACCESARE şi ADMINISTRARE. Componenta ACCESARE permite clienților să navigheze în magazinul virtual şi să achiziționeze cărți, iar componenta ADMINISTRARE permite gestiunea şi întreţinerea bazei de date de către administratorul de sistem. Aplicația a fost realizată sub mediul de programare Visual Basic 5.0 şi poate funcționa atât local, cât şi pe Internet.

Keywords:
Internet, World Wide Web, server de Web, comerţ electronic, baze de date relaționale, tehnologia SQL, tehnologia Access, magazin virtual.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Maria MOISE, Marilena ZINGALE, "ICT Based Virtual Bookshop", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 39-43, 2000.