joi , 21 iunie 2018
roen

Redactor şef: dr. ec.  Alexandru BOLOG
Secretar general de redacţie: Alin ZAMFIROIU
Tehnoredactare computerizată: Jessica Anna-Maria DUMITRU

Adriana ALEXANDRU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Liviu BADEA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Doina BANCIU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Dumitru POPESCU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Constantin CIUBOTARU
Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

Octavian CIRA
Facultatea de Ştiinţe Exacte, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Svetlana COJOCARU
Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

Roland DUCASSE
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, France

Florin Gheorghe FILIP
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Ion IVAN
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Octavian PĂSTRĂVANU
Universitatea Tehnică Ghe. Asachi, Iaşi

Michael NAVON
Department of Scientific Computing, Florida State University, Tallahassee, USA

Gabriel NEAGU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Andrei NICULESCU
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Constantin POPA
Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius, Constanţa

Theodor-Dan POPESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Florian POTRA
Department of Mathematics and Statistics, University of Maryland, Baltimore, USA

Constanţa Zoie RĂDULESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Daniela SARU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Vasile SIMA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Dina ŠIMUNIC
Facultatea de Radiocomunicaţii, Electronică şi Calculatoare, Universitatea Zagreb, Zagreb, Croaţia

Nicolae ŢĂPUȘ
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Mihail VOICU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Ghe. Asachi, Iaşi