joi , 12 decembrie 2019
roen

Redactor şef: lect. dr. ing.  Adrian Victor VEVERA
Secretar general de redacţie: dr. ec. Monica ANGHEL
Tehnoredactare computerizată: Iuliana PANCIU

Adriana ALEXANDRU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Liviu BADEA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Doina BANCIU
Universitatea din Bucureşti

Dragoș Cătălin BARBU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Radu Marius BONCEA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Octavian CIRA
Facultatea de Ştiinţe Exacte, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Constantin CIUBOTARU
Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

Ella Magdalena CIUPERCĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Carmen Elena CÎRNU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Antonio Marcel COHAL
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Svetlana COJOCARU
Institutul de Matematică şi Informatică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

Roland DUCASSE
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, France

Mihail DUMITRACHE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Florin Gheorghe FILIP
Academia Română

Alexandru GEORGESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Ion IVAN
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Michael NAVON
Department of Scientific Computing, Florida State University, Tallahassee, USA

Gabriel NEAGU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Andrei NICULESCU
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Octavian PĂSTRĂVANU
Universitatea Tehnică Ghe. Asachi, Iaşi

Ionuț PETRE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Constantin POPA
Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius, Constanţa

Dumitru POPESCU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Theodor-Dan POPESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Florian POTRA
Department of Mathematics and Statistics, University of Maryland, Baltimore, USA

Mireille Carmen RĂDOI
Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”

Constanţa Zoie RĂDULESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Ionuț Eugen SANDU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Daniela SARU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Vasile SIMA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Dina ŠIMUNIC
Facultatea de Radiocomunicaţii, Electronică şi Calculatoare, Universitatea Zagreb, Zagreb, Croaţia

Alexandru SIPICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Nicolae ŢĂPUȘ
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica, Bucureşti

Adriana Meda UDROIU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Mihail VOICU
Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică Ghe. Asachi, Iaşi

Alin Ionuț ZAMFIROIU
Academia de Studii Economice din Bucureşti