Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 4, 1999


EQUATIONS – A Possible Answer to the Optimization Problems and Even More Than This

Theodor BĂLAN, Adela BUZULOIU

Abstract:

Această lucrare încearcă să aducă în atenţia cititorilor câteva aspecte semnificative din domeniile informaticii, matematicilor aplicate în ştiinţa calculatoarelor și din teoria sistemelor, toate aceste elemente contopindu-se într-un produs de informatică aplicată: pachetul de programe EQUATIONS. EI are ca scop rezolvarea problemelor de optimizare şi a ecuaţiilor de diverse tipuri. Mai în detaliu, se referă la rezolvarea de ecuaţii neliniare, ecuaţii matriciale şi la probleme de optimizări liniare şi neliniare cu și fără restricţii. Toţi algoritmii prezentaţi sunt implementări de referinţă, din biblioteci de programe consecrate ca IMSL, MINPACK sau LINPACK.
Utilizarea mediului WINDOWS este ceea ce dă ținută aplicaţiilor, o anumită rigoare, dar, în același timp, elasticitate în prezentarea şi utilizare aplicaţiilor. Foarte important este ansamblul de facilităţi (interfeţe grafice), care permit accesul la instrumente informatice puternice, astfel încât aplicaţiile create în filosofia WINDOWS devin un lucru la îndemâna atât a celui iniţiat, cât şi a celui începător. Ultima parte are un caracter preponderent aplicativ, prezentând câteva exemple de utilizare pentru aplicaţiile pachetului de programe EQUATIONS. Lucrarea este completată cu repere bibliografice, utile şi necesare în înțelegerea şi aprofundarea celor prezentate.

Keywords:
modele matematice, ecuaţii algebrice și diferenţiale, algoritmi-implementări de referiţă, soluţii-reziduuri, pachet programe integrat, interfaţă grafică, mediu WINDOWS.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Theodor BĂLAN, Adela BUZULOIU, "EQUATIONS – A Possible Answer to the Optimization Problems and Even More Than This", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 11-24, 1999.