Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 3, 1999


SECOMBCF – A Fuzzy Expert System for Technological Process Control

Vasile MAZILESCU

Abstract:

Prezenta lucrare se situează în câmpul sistemelor simbolice de inteligență artificială, aplicate în conducerea proceselor tehnologice. Caracteristica fundamentală a sistemului expert SECOMBCF o reprezintă procesarea cunoştinţelor factorizate fuzzy, implicate în sinteza unor decizii. Sunt evidenţiate raporturile dintre conducerea convențională si cea inteligentă prin prisma sistemelor de planificare, modelul şi analiza calitativă a sistemului expert de conducere, caracteristicile sistemului SECOMBCF precum și un studiu de caz, relativ la echilibrarea sarcinilor. Justificăm astfel capacitatea sistemului expert de conducere pentru rezolvarea corectă a problemei.

Keywords:
planificare, sistem expert fuzzy, conducerea proceselor, decizie fuzzy.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Vasile MAZILESCU, "SECOMBCF – A Fuzzy Expert System for Technological Process Control", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 39-51, 1999.