Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 2, 1999


Telematic Systems. Applications.

Florin STĂNCIULESCU

Abstract:

Se prezintă conceptul de sistem telematic, arhitectura și structura acestuia, care include un sistem de monitorizare (automată) a datelor, un sistem de teletransmitere a acestora, a bază de date distribuită, un sistem de alarmare a ieşirii din limitele admise a mărimilor de stare supervizate și o bibliotecă de modele de simulare şi control pentru prelucrarea superioară a datelor. Ca exemplu, se prezintă un sistem telematic cu aplicaţii în ecologie, realizat de un colectiv coordonat de către autor.

Keywords:
sistem telematic, monitorizarea datelor, sistem de teletransmitere a datelor, bază de date, bibliotecă de modele de simulare şi control.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin STĂNCIULESCU, "Telematic Systems. Applications.", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 7-20, 1999.