Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 2, 1999


Automated Monitoring System for the Environment Data

Florin HARTESCU, Cătălin GIUGICĂ, Nicolae CIOROBEA

Abstract:

Lucrarea prezintă un pachet de programe pentru monitorizarea automată a datelor primite de la un set de senzori inteligenți, care reprezintă un subsistem din cadrul temei ”REALIZAREA DE SISTEME TELEMATICE CU APLICAȚII ÎN ECOLOGIE”. Senzorii au fost simulați și testaţi pe un calculator PC, iar sistemul de monitorizare a fost realizat având ca suport o rețea de calculatoare interconectate prin intermediul protocolului TCP/IP. Comunicaţia între senzorii inteligenți și sistemul de monitorizare se face cu ajutorul unor modemuri sau radiomodemuri, în funcţie de specificul datelor și de modul de amplasare.

Keywords:
senzor, stație de măsurare, punct de măsurare, PLC (programmable controler), reţea de câmp.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florin HARTESCU, Cătălin GIUGICĂ, Nicolae CIOROBEA, "Automated Monitoring System for the Environment Data", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 21-32, 1999.