Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 2, 1999


A Geographically Distributed Database for Ecology

Dan BUZULOIU, Cătălin CIOCOIU

Abstract:

Lucrarea prezintă modalitatea de proiectare a unei baze de date distribuită pentru monitorizarea și analizarea parametrilor ecologici. Se prezintă structura serverelor și a bazei de date ce poate fi acest scop, precum și aspecte privind securitatea datelor.

Keywords:

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dan BUZULOIU, Cătălin CIOCOIU, "A Geographically Distributed Database for Ecology", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 33-40, 1999.