Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


Some Considerations on the Applicability Area of Cognitive Models Used in Man-Machine Dialogue

Costin PRIBEANU

Abstract:

Metodele utilizate în prezent în proiectarea interfețelor om-calculator au la bază modele cognitive, care au fost elaborate pentru a reprezenta aspecte esenţiale ale procesului de interacţiune, dar care au evoluat în timp, în contextul unor aplicaţii diverse, din dorinţa de a fi făcute mai utile în activitatea de dezvoltare. În cadrul acestui articol, se face o discuţie asupra potenţialului de aplicabilitate a modelelor cognitive actuale, luând în considerație: nivelurile de abstractizare, caracteristicile notaţiei formale și aspectele cognitive modelate.

Keywords:
interacțiune om-calculator, modele cognitive.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "Some Considerations on the Applicability Area of Cognitive Models Used in Man-Machine Dialogue", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 5-12, 1999.