Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


Solutions for Software Integration of Concurrent Engineering Activities

Mihai Aurelian STĂNESCU, Daniela SARU, Simona Liliana CARAMIHAI

Abstract:

Articolul prezintă paradigma ingineriei concurente şi, în special, un concept de bază al acesteia – echipa pluridisciplinară de proiectare. O astfel de echipă poate lucre eficient numai în contextul existenței unei infrastructuri informatice adecvate, cu o arhitectură specifică. În cadrul articolului, sunt descrise principalele niveluri ale unei arhitecturi generice, evidenţiindu-se faptul că, două dintre acestea, necesită o proiectare “ personalizată” în raport cu specificul fiecărei  întreprinderi, în timp ce un al treilea nivel, cel de la bază, trebuie să fie o platformă software de integrare a aplicaţiilor end-user. Deoarece astlel de platforme sunt deja disponibile pe piaţă, în ultima parte a articolului este inclusă și o scurtă descriere a uneia dintre cele mai performante implementări.

Keywords:
inginerie secvenţială, ingineria concurentă, ciclu de viață al produsului, echipe de lucru multidisciplinare, medii flexibile, sistem strategic C4 (CAD, CAM, CAE, CIM), integrarea aplicaţiilor, CAS, CADE.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihai Aurelian STĂNESCU, Daniela SARU, Simona Liliana CARAMIHAI, "Solutions for Software Integration of Concurrent Engineering Activities", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 25-30, 1999.