Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 9, No. 1, 1999


DCOM, CORBA, JAVA: A Comparative and Prospective Analysis

Daniela SARU

Abstract:

Articolul conține o prezentare succintă a tehnologiilor DCOM (cu tehnologiile corelate pe care le include, OLE, COM, protocol DCOM), CORBA şi a limbajului Java în contextul rolului pe care acestea îl au în elaborarea şi utilizarea aplicațiilor software distribuite, actuale şi de perspectivă. De asemenea, sunt evidenţiate, prin comparaţie, caracteristicile de structură şi de funcţionalitate şi avantajele oferite, în funcție de domeniul de aplicare, de către tehnologiile DCOM şi CORBA şi de către combinaţiile Java/CORBA şi ActiveX/DCOM.

Keywords:
sisteme distribuite eterogene, client, server, modularizare, orientare obiect, interfață, limbaj de definire a interfeţelor (IDL), RPC, OLE, COM, OCX. DCOM, ActiveX, CORBA, OMA. ORB, IIOP, stub, skeleton, proxy, WWW, Java, RMI, INI, pico Java I.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, "DCOM, CORBA, JAVA: A Comparative and Prospective Analysis", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 5-12, 1999.