Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998


Analysis of the Stability of A Fuzzy Control System of A Continuous Current Motor Speed

Constantin VOLOȘENCU

Abstract:

Această lucrare prezintă un studiu al stabilităţii unui sistem de reglare fuzzy a turaţiei motoarelor de curent continuu. Pentru un regulator fuzzy cu o bază cu 9 reguli, care utilizează metoda de inferență sumă-produs şi metoda de defuzificare cu centrul de greutate, se demonstrează proprietăţile algebrice de comutativitate, existența elementului neutru şi a elementelor simetrizabile. Aceste proprietăţi permit reprezentarea regulatorului fuzzy cu două variabile de intrare ca un system neliniar, cu o singură variabilă de intrare, obținută în urma unei transformări liniare de coordonate, amplificarea neliniară depinzând de variabilele de stare. Forma caracteristicilor şi proprietăţile regulatorului sugerează utilizarea criteriului cercului în analiza stabilităţii şi anume varianta particulară a lui, pentru cazul în care cercul trece într-o dreaptă verticală. Pentru asigurarea stabilității sistemului de reglare, coeficientul de compensare a amplificării sistemului trebuie astfel ales încât hodograful părţii liniare a sistemului, conform criteriului cercului, să fie situat într-un sector aflat la dreapta liniei verticale. Metoda poate fi utilizată pentru analiza stabilităţii şi a altor sisteme, în componența cărora se află regulatoare fuzzy, care îndeplinesc proprietăţile algebrice, precizate în lucrare.

Keywords:
logică fuzzy, sisteme de reglare a turaţiei, motoare de curent continuu, criteriul cercului de analiză a stabilităţii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constantin VOLOȘENCU, "Analysis of the Stability of A Fuzzy Control System of A Continuous Current Motor Speed", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 43-53, 1998.