Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998


A Functional Approach of the Aggregation of Expert Estimations

Vsevolod ARNĂUT

Abstract:

Lucrarea se referă la unele momente legate de expertiza colectivă. După o scurtă caracteristică a acesteia, sunt enumerate etapele principale ale expertizei şi apoi analizate unele momente legate de agregarea estimărilor expert, în vederea obţinerii unei caracteristici generale a obiectelor estimate. În încheiere, sunt prezentate rezultate ale aplicării funcţiilor asociative de mediere la combinarea mulțimilor fuzzy.

Keywords:
expert, expertiză colectivă, criteriu, estimare, agregare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Vsevolod ARNĂUT, "A Functional Approach of the Aggregation of Expert Estimations", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 55-59, 1998.