Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 3, 1998


CORBA: Present and Future of A Modern Middleware Technology

Daniela SARU

Abstract:

Articolul prezintă principalele caracteristici şi avantaje oferite de tehnologia CORBA atât creatorilor, cât şi utilizatorilor produselor software ce o folosesc pentru implementare, punând în evidenţă rolul acestei tehnologii în domeniul sistemelor distribuite eterogene actuale. Deoarece tema abordată este destul de vastă, se realizează o prezentare în sinteză care să ofere cititorului posibilitatea găsirii unor puncte de reper ce constituie, alături de referințele bibliografice, un instrument util pentru un studiu mai aprofundat. Finalul articolului conţine prezentarea câtorva dintre orientările de perspectivă ale tehnologiei CORBA, văzută ca tehnologie a viitorului datorită performanţelor pe care le asigură şi a aprecierii de care se bucură, în prezent, în lumea programatorilor profesionişti şi a unui număr din ce în ce mai mare de utilizatori.

Keywords:
CORBA, sisteme distribuite eterogene, client, server, interfață, limbaj de definire a interfeţelor (IDL), stub, skeleton, ORB, interoperabilitate, servicii CORBA, facilităţi CORBA.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Daniela SARU, "CORBA: Present and Future of A Modern Middleware Technology", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 5-19, 1998.