Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 2, 1998


Considerations About Equivalence Theorems for Search Algorithms

Cezar lONESCU, Leon BAȚACHIA

Abstract:

În acest articol se face o prezentare a teoremelor NFL (“No Free Lunch Theorems”) a căror publicare a stârnit multe dezbateri în lumea științifică. Prezentarea este însoțită de consideraţii privind extinderi, corolare şi implicaţii ale acestor teoreme.

Keywords:
algoritmi de căutare, optimizare, teoremele NFL

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Cezar lONESCU, Leon BAȚACHIA, "Considerations About Equivalence Theorems for Search Algorithms", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 5-8, 1998.