Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 2, 1998


A Method for Evaluating the Adjusters` Robustness

Florina UNGUREANU

Abstract:

În această lucrare, este studiată robustețea regulatoarelor convenționale PI şi PID şi se propune o metodă de evaluare a robusteții utilizând analiza globală de sensibilitate. Regulatorul este acordat optimal cu una din metodele clasice, pentru valorile considerate nominale ale parametrilor procesului.  Apoi, se consideră variația simultană şi în domenii relativ largi (±20%) a parametrilor procesului în jurul valorilor lor nominale, acoperind domeniul lor de certitudine, şi se evaluează efectul acestor variații asupra performanţelor buclei de reglare şi a criteriilor integrale de calitate. Rezultatele obținute confirmă robusteţea regulatoarelor PI și PID.

Keywords:
acordare, incertitudine, robusteţe, varianţă, sensibilitate globală, criterii de calitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Florina UNGUREANU, "A Method for Evaluating the Adjusters` Robustness", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 25-35, 1998.