Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


The ARIS TOOLSET Environment – A Set of Tools for Implementing An Integrated Computer Systems Architecture

Dumitru POPESCU, Marius STAICU

Abstract:

Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul întreprinderii şi se referă la modul de integrare a acestor componente în structura întreprinderii. În plus, pe lângă procesul de descriere/modelare al întreprinderii, tehnicile de definire a sarcinilor specifice, uzual folosite în întreprinderi, includ și componente de analiză a modelelor de întreprindere (comparație între modelul actual şi cel preconizat, analize de timp și cost etc.).

Keywords:
integrare, sistem informațional, model descriptiv, modelare, analiză, business processes.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru POPESCU, Marius STAICU, "The ARIS TOOLSET Environment – A Set of Tools for Implementing An Integrated Computer Systems Architecture", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 51-56, 1998.