Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


Some Criteria for Integrating Production and Quality into A Production and Quality Control System

Dumitru POPESCU, Mihaela POPESCU

Abstract:

Integrarea calităţii în sistemele de control al producției a devenit o cerință actuală, o dată cu extinderea cerinței de calitate, de la produse la procesele şi funcțiunile organizației şi apariția conceptului TQM de îmbunătățire continuă a modului de satisfacere a exigențelor clienţilor.
Sunt expuse criteriile utilizate la integrarea datelor de calitate și de producție la nivelul structurii unitare a bazei de date și modul de soluționare a integrării funcţiunilor de calitate şi de producţie pentru diferite tipuri reprezentative de sisteme de producție.

Keywords:
integrare, calitate, producție, TQM, criterii.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru POPESCU, Mihaela POPESCU, "Some Criteria for Integrating Production and Quality into A Production and Quality Control System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 23-26, 1998.