Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 1, 1998


Road Traffic Signalling and Control Systems

Dumitru POPESCU, Marius STAICU

Abstract:

Intensificarea traficului rutier a determinat dezvoltarea unor sisteme de control  care să asigure utilizarea eficientă a spațiului limitat, afectat circulației, în condiţii de siguranţă crescută şi de reducere a poluării. În articol, se expun concepte şi modele utilizate în sistemele de control rutier şi modul de abordare a proiectelor de semnalizare luminoasă. Sunt menționate, de asemenea, tendinţele de integrare a sistemelor de control rutier în sisteme logistice de transport combinat.

Keywords:
fluidizarea traficului, noduri rutiere, tronsoane rutiere, algoritmi pentru semnalizare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru POPESCU, Marius STAICU, "Road Traffic Signalling and Control Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 35-39, 1998.