Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 4, 1997


Handling Database Relations By Observing Their Integrity Restrictions

Anda Monica MORAIT

Abstract:

Lucrarea prezintă un software ce poate manipula oricâte relaţii (fişiere) ale unei baze de date. Utilizatorul poate selecta, la un moment dat, o singură relaţie sau mai multe relaţii ale unei baze de date ce se referă unele la altele prin câmpul lor de legatură.
Utilizatorul poate realiza operaţii de actualizare asupra relaţiilor – inserarea de noi tupluri (înregistrări), ştergerea unor tupluri existente sau modificarea valorilor unor atribute (câmpuri) – şi operaţii de regăsire. Ştiind că operaţiile de actualizare pot viola restricțiile de integritate specificate pentru baza de date relațonală selectată, programul va verifica respectarea acestor restricții.
În cazul în care sunt deschise mai multe relaţii ale unei baze de date relaţionale, programul va verifica restricțiile de integritate referenţială, care sunt specificate între două relaţii ale bazei de date şi sunt utilizate pentru a menține concordanța între tuplurile celor două relaţii.
Software-ul prezentat este unul general, ce permite manipularea relațiilor diferitelor baze  de date. Astfel, programul are capacitatea să citească structura de câmpuri a oricărei relaţii (fişier), memorând în tablouri numele, tipurile şi lungimile câmpurilor, programul nefiind scris numai pentru o anumită bază de date.
De remarcat uşurinţa cu care utilizatorii pot lucra, prin selectarea de opțiuni din meniuri cu mouse sau cu săgeți, aceştia primind mesajele necesare și fiind solicitaţi să aleagă varianta dorită la orice nivel al programului.

Keywords:
baze de date relaționale, actualizarea BD, interogarea BD, relație, tuplu, cheie primară, cheie externă, restricții de integritate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Anda Monica MORAIT, "Handling Database Relations By Observing Their Integrity Restrictions", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 17-20, 1997.