Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 4, 1997


Entropy and Data Compression

Ion IVAN, Daniel VERNIȘ, Doru ȚUȚUI

Abstract:

Există numeroşi algoritmi de compresie. Performanța lor depinde de natura informaţiilor din fișiere. Se evaluează entropia fişierelor, se defineşte omogenitatea acestora pentru un set de patru algoritmi de compresie şi se analizează corelaţiile entropie – grad de compresie, după metoda clasică și cu ajutorul coeficienţilor de corelație entropică.

Keywords:
compresie de date, corelație entropică, algoritmi de compresie, entropie.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ion IVAN, Daniel VERNIȘ, Doru ȚUȚUI, "Entropy and Data Compression", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 35-42, 1997.