Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


The Use of Fuzzy Sets in Optimisation Problem-solving

Mircea SULARIA

Abstract:

Lucrarea prezintă direcții de aplicare a mulțimilor fuzzy la rezolvarea unor probleme de optimizare: corelarea optimală a obiectivelor cu resursele; tratarea impreciziei privind valorile unor parametri caracteristici; rezolvarea problemelor de optimizare în numere întregi.

Keywords:
mulţime fuzzy, mulţimi de nivel, teoreme de reprezentare, imagine, optimizare diferențiabilă, programare matematică fuzzy, punct de maxim Pareto.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mircea SULARIA, "The Use of Fuzzy Sets in Optimisation Problem-solving", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 17-23, 1997.