Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


The Category Theory: An Application to Databases

Mihai MARCHIDAN

Abstract:

Lucrarea de față încearcă să expună într-un mod cât mai accesibil rezultatele din [1] şi să propună eventual și alte direcții de abordare şi utilizare ale acestora. Scopul materialului este de a prezenta o demonstraţie a decidabilităţii problemei echivalenței a două specificații de date, utilizând teoria categoriilor conform [1].
Se prezintă o formalizare a conceptului de specificaţie de date într-un context categorial, definindu-se noțiunea de MD-sketch. Se demonstrează că, pentru oricare două MD-sketch-uri, problema echivalenței (prin intermediul categoriilor lor de modele) este decidabilă. Dându-se o modalitate de translatare a specificațiilor de date în MD-sketch-uri cu categoriile de modele echivalente, rezultă că problema echivalenţei specificațiilor de date este decidabilă. Noţiunile prezentate pot constitui un punct de plecare în studiul bazelor de date în condiţii de incertitudine.

Keywords:
teoria categoriilor. baze de date, categorie, monosursă, sursă dublă, MD-sketch, specificaţie de date, model.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihai MARCHIDAN, "The Category Theory: An Application to Databases", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 59-68, 1997.