Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


Fuzzy Sets. On A Method for Generating Appropriation Degrees

Leon BAȚACHIA

Abstract:

Noțiunea centrală în sistemele fuzzy (înglobând în sistem fuzzy conceptele care țin atât de mulțimile fuzzy, cât şi de logica fuzzy) este aceea că valorile de adevăr (în cazul logicii fuzzy) sau apartenența la o mulțime (în cazul mulțimilor fuzzy) sunt indicate prin valori în intervalul [0,1]. În cadrul teoriei mulțimilor fuzzy, nu se prezintă nişte reguli formale generale pentru stabilirea gradelor de apartenenţă. Teoria mulțimilor fuzzy propune metode formale de operare cu aceste grade de apartenenţă după ce ele au fost stabilite într-un anume mod. Apare astfel justificat orice demers menit să stabilească o procedură de generare a acestor valori. În cadrul acestui articol, plecând de la imaginarea unui experiment, se deduce o metodă posibilă de determinare a gradelor de apartenenţă pentru diferite clase de mulțimi fuzzy.

Keywords:
mulțimi fuzzy, grade de apartenenţă, variabile lingvistice, metode de determinare a gradelor de apartenenţă.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Leon BAȚACHIA, "Fuzzy Sets. On A Method for Generating Appropriation Degrees", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 53-58, 1997.