Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 2, 1997


A Representation Theorem

Paul FLONDOR

Abstract:

Se demonstrează o teoremă de reprezentare pentru mulțimi “fuzzy”, cu valori într-o mulțime parțial ordonată. Această teoremă poate sprijini punctul de vedere al modelării “incertitudinii” dinspre schema abstractă a “divizării” valorilor de adevăr (sau, mai bine, a descompunerii convenabile a schemei de înțelegere).

Keywords:
mulțime fuzzy, reprezentare, relație.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Paul FLONDOR, "A Representation Theorem", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 7-9, 1997.