Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 7, No. 1, 1997


About the Sensitivity of An Automatic Regulation System

Ștefan UNGUREANU, Corneliu PETRILĂ, Florina UNGUREANU

Abstract:

Lucrarea prezintă rezultatele aplicării analizei de sensibilitate la un sistem de reglare automată. Se apreciază importanţa relativă a diverșilor parametri dinamici ai buclei, din punct de vedere al influențelor pe care le au asupra calității procesului de reglare. Graficele obținute pentru coeficienții sensibilităților adimensionale ale criteriilor integrale de calitate ale sistemului de reglare (IAE, ISE, ITAE, ITSE) în raport cu parametrii procesului şi ai regulatorului sunt utile atât pentru acordarea optimală a regulatorului, cât şi pentru estimarea parametrilor procesului.

Keywords:
analiza de sensibilitate, sistem de reglare automată, criterii integrale de calitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Ștefan UNGUREANU, Corneliu PETRILĂ, Florina UNGUREANU, "About the Sensitivity of An Automatic Regulation System", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 13-23, 1997.