Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 3, 1996


Integrated DSS and ES for Production Control

Alexandru Dan DONCIULESCU

Abstract:

Datorită unei percepții insuficient de clare asupra noțiunii de SSD, constatată de autor nu numai la utilizatorii, dar și la producătorii de software de aplicație, se face mai întâi o prezentare a esenței SSD, în viziunea unei şcoli cu realizări notabile în acest domeniu, cum este cea din ICI. Apoi se face analiza funcționalității pentru utilizatorul comun al celor două tehnologii pentru asistarea deciziei, SSD și SE, pentru domeniul conducerii producției. Se justifică sumar opțiunea ideală câtre o solutie hibridă, în care SSD integrează SE. Analiza este relevantă pentru modul în care se pune problema şi în cazul altor domenii.

Keywords:
Sisteme suport pentru decizie, sisteme expert, sisteme hibride, conducerea producției.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Alexandru Dan DONCIULESCU, "Integrated DSS and ES for Production Control", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(3), pp. 9-17, 1996.