Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 1, 1996


The Use of Structural-Fuzzy Modelling and of Decision Theory in Decision Support for Evaluating Alternatives

Maria MOISE

Abstract:

În lucrare se propune utilizarea modelării structurale fuzzy, combinată cu teoria deciziei de grup pentru evaluarea alternativelor, în condiţiile prezenței informaţiilor de natură imprecisă. Studiul de caz prezentat permite ilustrarea modului de aplicare a algoritmilor propuşi.

Keywords:
teoria deciziei de grup, sisteme suport de decizie, teoria fuzzy, modelarea structurală fuzzy, integrala fuzzy Chaquet.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Maria MOISE, "The Use of Structural-Fuzzy Modelling and of Decision Theory in Decision Support for Evaluating Alternatives", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 45-55, 1996.