Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 6, No. 1, 1996


An Object-Oriented Man-Machine Graphical Interaction Model

Costin PRIBEANU

Abstract:

În acest articol, se propune un model de interacțiune om-calculator, orientat obiect, care realizează o extensie a conceptului de dispozitiv logic de intrare. Modelul defineşte o ierarhie de instrumente grafice de interacțiune pe mai multe niveluri, care are la bază un manager de evenimente abstracte. Abordarea facilitează descrierea interacțiunii cu ajutorul unei notații textuale, orientată pe evenimente.

Keywords:
interacțiune om-calculator, interfețe grafice, grafică pe calculator, sisteme grafice orientate obiect.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "An Object-Oriented Man-Machine Graphical Interaction Model", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 27-36, 1996.