Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Simulation of Transportation Control Strategies in CIM Systems

Aurel MIHALACHE

Abstract:

Reducerea timpilor de fabricaţie şi implicit, a costurilor totale de fabricaţie este dependentă în prezent, nu atât de performanţele tehnologice ale maşinilor unelte, cât a timpilor de transport şi manipulare a căror pondere în costul produsului finit este deosebit de importantă. Preocupările pentru reducerea timpilor de transport au condus la folosirea vehiculelor ghidate automat (AGV). Lucrarea de faţă tratează criteriile de optimizare a transportului intern folosind două tipuri de AGV-uri: cu trasee libere, cu trasee prestabilite. Lucrarea se adresează, atât tehnologilor din întreprinderile industriale, cât şi proiectanţilor.

Keywords:
AGV – (Automated Guided Vehicle), transport intern, simulare, trasee prestabilite, trasee libere, reguli de dispecerizare.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Aurel MIHALACHE, "Simulation of Transportation Control Strategies in CIM Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 89-92, 1993.