Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


Reference Standards and Models in Computer Graphics

Costin PRIBEANU

Abstract:

Standardele internaţionale de grafică pe calculator au avut o influenţă majoră asupra conceptelor, arhitecturilor şi algoritmilor asociaţi cu programarea grafică, independent de dispozitiv. În acest sens, articolul propune o privire retrospectivă aupra dezvoltării standardelor de grafică pe calculator din ultimul deceniu şi evidenţiază tendinţele care se manifestă în prezent. Sunt descrise succint modelele de interfaţă cu programul de aplicaţie GKS şi PHIGS, standardele de metafişier şi standardele de interfaţă cu dispozitivul. O atenţie deosebită este acordată modelului de referinţă în grafica pe calculator, adoptat de ISO în 1992, care are ca obiectiv crearea unui cadru conceptual pentru activitatea de cercetare/dezvoltare în acest domeniu şi în disciplinele legate de grafica pe calculator.

Keywords:
grafica pe calculator, GKS, PHIGS, GKS-3D, CGRM, interfeţe cu dispozitive grafice, metafişiere grafice, portabilitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Costin PRIBEANU, "Reference Standards and Models in Computer Graphics", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 45-56, 1993.