Archives

Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 3, No. 4, 1993


New Scheduling Strategies in CIM Systems

Mihaela POPESCU

Abstract:

Articolul prezintă o sinteză a celor mai recente abordări ale problemei programării operaţiilor în sistemele productive cu fabricaţie integrată. Este vorba de metoda programării dinamice în două tratări diferite (Svetska şi Kusiak), de metoda relaxării resurselor utilizând multiplicatorii Lagrange, de metoda regenerării automate a şirurilor de lucrări şi de o metodă integratoare ce reuneşte avantajele utilizării euristicilor cu cele ale programării liniare concomitent cu utilizarea unor elemente de sistem expert.

Keywords:
JIT (Just-in-Time), programare dinamică, relaxare Lagrange, reguli de dispecerizare euristică.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela POPESCU, "New Scheduling Strategies in CIM Systems", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 57-60, 1993.